Osteopatins grundfilosofi

Osteopatin grundades av den amerikanska läkaren A T Still, år 1874.

Osteopatisk behandling bygger på en filosofi, ett sätt att tänka, dvs. att människan är en helhet - hur vi står och går, hur vi tänker och känner och det vi omger oss med i vår vardag - kommer alltid att påverka den fysiska kroppen, vårt mående och vår hälsa.

Kroppen har sitt eget apotek och under normala omständigheter är kroppen naturligt självläkande.

Osteopatisk behandling utgår ifrån hur naturen fungerar.
Relationen mellan struktur och funktion är naturens grundprincip för helande och läkning.
Om strukturen har avvikelser från det normala, uppstår ohälsa.

En sjö behöver att friskt vatten kan flöda in med syre och näringsämnen och ut med slaggämen och därmed skapa en hälsosam rörelse i vattnet, samt bibehålla vattennivån.
Detta stödjer en mångfald av liv, från små mikroorganismer och växtlighet till fiskar, fåglar och däggdjur.

Vad händer om vattenflödet hindras? 
Tillgången på friskt vatten och näringsämnen minskar, slaggprodukter ansamlas, syrenivåerna sjunker, mikroorganismer, växter, fåglar, fiskar och däggdjur börjar bli sjuka och dör tills hela systemet är skadat.

Naturen visar, att samma struktur - funktion förhållande, gäller för oss alla.
Varje liten kroppscell är som ett eget ekosystem i sig…
En slokande kroppshållning, eller nedsatt rörlighet i ett revben hindrar fullständig andning och ger sämre syresättning i hela kroppen.
En axel- eller höftled som inte kan röra sig fullt ut i alla riktningar, lever i ett motstånd där välbehövliga näringsämnen inte kommer fram och slaggprodukter kan inte transporteras bort med blod- och lymfcirkulationen. Inflammation och smärta kommer att uppstå.
Negativa tankemönster och känslor som oro, rädsla, sorg, ilska, skam…långvarig stress av olika slag, skapar spänningar i muskler/bindväv, samt frigör hormoner som i förlängningen hämmar vårt immunförsvar och vår läkningsförmåga. Inflammationsprocessen är igång och smärtsignalerna börjar göra sig hörda.

Vid nedsatt rörelse och funktion i ett område, kommer resten av kroppen att anpassa sig efter detta hinder och skapa kompensatoriska mönster som kan leda till stelhet, slitage och belastningsskador, inflammationer och smärta. I förlängningen, ohälsa och sjukdom.

 

Osteopatisk behandling

All osteopatisk behandling föregås av en anamnestagning där du får berätta om dig och dina besvär. Smärta är symtom på att kroppen ropar på hjälp. Osteopaten vill hitta och behandla orsaken bakom smärtan och inte bara släcka symptomen. Det är viktigt att även du får en förståelse för varför du har ont och vad du själv kan göra för bättre hälsa.

Syftet med osteopatisk behandling är att med mjuka manuella metoder och i samklang med det kroppen själv vill, minska på avvikelser och motstånd genom att skapa bättre hållning och rörlighet och därmed främja andning, cirkulation, funktion och kroppens egen självläkande förmåga. Bra nervfunktion, fri cirkulation av blod och lymfa och god andning är en förutsättning för att vårt immunförsvar ska fungera optimalt. Detta förebygger ohälsa och sjukdom.

 

Pris
Första besöket tar ca 60-75 min. Återkommande besök, ca 45-60 min.
800 kr/behandling.

Välkommen!

Andrew Taylor Still (1828-1917)

StillwithStick